Visit FjordKysten

Denne bloggen vil nyttast som ein informasjonskanal for Visit FjordKysten. Målgruppa er reiselivsnæringa, handelsnæringa og reiselivsinteresserte langs FjordKysten.