Marknadsplan 2023

Marknadsplanen for 2023 er no ferdigstilt, de kan sjå den og laste den ned her. Vi har lagt til eit årshjul for medlemmane våre på siste side, slik at ein enklare kan følge med på kva som bør leverast inn til oss til ei kvar tid. Vi anbefaler våre medlem om å planlegge innhald og tiltak, for å få mest mogleg synlegheit og vere i forkant med riktig informasjon og innhald.