Strategi, tiltak og prosjekt

Visit FjordKysten skal skape reiselyst for kysten, som igjen generer gjestar for våre medlemer og lokal verdiskaping på ein berekraftig måte. FjordKysten byr på ekte og nære natur- og kulturopplevingar med kyst kystnaturen og kystkulturen som ramme, i takt med lokalsamfunnet og levesett. For oss er det sjølvsagt å skulle ta vare på klimaet, miljøet, naturen og det biologiske mangfaldet.

Visit FjordKysten