Julekampanje 2020

I desember kjørte Visit FjordKysten ein kampanje mot det norske markedet. Kampanjen hadde fokus på å marknadsføre serveringsbedrifter, opplevingar og overnattingsbedrifter langs heile FjordKysten. Kampanjen hadde fokus på å marknadsføre det ein kan oppleve gjennom heile året, men med fokus på vår- og sommarseongen. Målet med kampanjen var å inspirere folk til å legge FjordKysten... Fortsett lesing →

Statistikk og rapporter frå reiselivet

Visit Norway legg jamnleg ut ferske undersøkelser, rapporter og statistikker frå reiselivsnæringa. På business.visitnorway.com finn du blant anna turistundersøkelse, overnattingsstatistikk, reisemålsutvikling, B2B-aktivitetar, etc. Her er nokon nyttige lenkar: Norsk reiseliv 2020 - status og framtidsutsikter Nullpunktanalyse reiselivet på VestlandetNordmenns ferier i Norge sommaren 2020Nordmenns ferievaner i sommarFisketurisme i Norge - sett frå Tyskland

Imageshop

Visit FjordKysten fekk i haust eit tilbod om å gå inn i ein bildebank-løysing gjennom Fjord Norge. Imageshop er ein sikker bildebank der ein kan lagre og strukturere bileter, film, dokumenter og grafikk. Målsetningen er å lage ein løysing slik at det blir eit enkelt og viktig verktøy for alle B2B samarbeidspartnere. Alle destinasjonsselskapa har... Fortsett lesing →

Overnattingsstatistikk for sommaren 2020

Statistikknett har frå januar - august registrert antall kommersielle gjestedøgn for hotell, hytter og camping. Den samla oversikten over kommersielle overnattingar frå januar - juli viser at FjordKysten hadde 93.001 overnattingsgjestar. Dette er ein auke på +26,8 samanlikna med 2019. Det var totalt 19.656 fleire overnattingsgjestar i 2020 i forhold til 2019. Tala viser at... Fortsett lesing →

Nytt bookingsystem

I sommar valde vi å gå over til bookingsystemet Screenbooking. Dette er det samme som blant anna Visit Bergen nyttar, og som vi ser gevinstar i med tanke på distribusjon av pakkar for sal gjennom turistinformasjonen i Bergen. Løysinga opnar også for at inntil 10 av våre medlemer kan få si eiga bookingsløysing integrert med... Fortsett lesing →

Haustkampanje 2020

Visit FjordKysten gjennomførte i haust ein kampanje retta mot det norske markedet. Kampanjen hadde landingsside på fjordkysten.no med fokus på segmenta: Romantisk weekend Vennetur Haustferie med familien Besøkjande kom til nettsiden gjennom digitale kampanjeaktivitetar i ulike kanaler. I kvar landingsside lenkes det til relevante produkt frå medlemmane. I perioden 25. september til 3. november var... Fortsett lesing →

SoMe sommaren 2020

Gjennom sommaren 2020 har vi hatt ein høg aktivitet på sosiale media. Vi har vert aktiv med innlegg på våre eigne kanaler, samt hatt instagram take-over hos både Fjord Norway og Visit Norway med gode resultater. Hos Visit Norway har vi nådd ut til ca. 260.000 brukare gjennom våre postar. Dette har generert til auka... Fortsett lesing →

Norgeskampanje sommar 2020

Det knytta seg stor spenning til kor mange gjestar som ville komme i sommar. Men med ein svært travel sommarsesong med besøksrekordar mange stader langs FjordKysten, vil vi sei det har vert ein svært god sesong langs FjordKysten. Vi valgte tidlig å jobbe intensivt med å produsere kampanjer mot den norske marknaden, og dette har... Fortsett lesing →

Visit FjordKysten

Denne bloggen vil nyttast som ein informasjonskanal for Visit FjordKysten. Målgruppa er reiselivsnæringa, handelsnæringa og reiselivsinteresserte langs FjordKysten.

Lag et nettsted eller blogg på WordPress.com

opp ↑