Produktoppføringar som seljar

Produktoppføringa er salsplakaten for di bedrift. Her er det viktig å vise den beste siden av det du har å by på. Gode bilete og korte tekstar vil vere inspirerande for lesarene. Visit Norway har laga ein mal på korleis du oppdaterar og lagar produktoppføring som seier WOW – og som fremjar konvertering og sal!


Legg og ved Fjord Norge sine redaksjonelle retningslinjar for produktpresentasjon. Denne blir svært viktig å følgje opp i mot den nye reiseplanleggaren!


God lesing!